najwięcej postów 60 dninajwięcej postówostatnio dodanenajlepiej ocenianenajlepiej oceniane 60 dniostatnio dodane odpowiedzi
Witamy na forum serwisu elblag.net. Obecnie forum nastawione jest na tematykę związaną z uruchomionymi serwisami. Jego treść tworzą wątki założone przez użytkowników oraz komentarze dodane do artykułów. Zapraszamy do dyskusji :-)
Sugestie, opinie, zgłaszanie błędów prosimy kierować tutaj. Korzystanie z forum oznacza akceptację regulaminu. Redakcja nie odpowiada za wypowiedzi dodane przez użytkowników.
Zastrzegamy sobie prawo do moderowania i przechowywania zablokowanych komentarzy.
+ dodaj odpowiedź
data dodaniaocena

ogólna rozmowa

wszystkie ogólne tematy, główny kanał forum zakładaj nowe wątki, zaczynaj dyskusję...
Budżet województwa. Ile dla Elbląga? Ile dla Olsztyna?
2018-01-03 14:14 0%

Budżet województwa. Ile dla Elbląga? Ile dla Olsztyna?

rozpoczęty 11 miesięcy temu przez Marcin Mongiałło

28 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się XXXIII sesja sejmiku, na której uchwalono budżet województwa na 2018 rok. Został on przyjęty stosunkiem głosów 23 „za” do 5 „przeciw”. Największa część (ponad 454 mln zł, czyli ponad 57 procent) wydatków w budżecie dotyczy transportu i łączności. Z tej kwoty 283 mln zł przewidziano na drogi wojewódzkie, z czego 235 mln zł to inwestycje. Nas interesują przede wszystkim wydatki zaplanowane w budżecie województwa, które dotyczą naszego miasta, jak również Olsztyna. 

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2018 rok zakładający:

1) dochody w wysokości 703 871 031 zł,

2) wydatki w wysokości 796 298 148 zł,

3) deficyt w wysokości 92 427 117 zł,  
 
Przyjęto, że zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2018 roku wyniesie 363 271 161 zł.   
 
Dochody budżetowe w kwocie 703 871 031 zł zawierają:

1. Dochody własne w wysokości 122 896 866 zł,

2. Subwencję ogólną w wysokości 163 397 440 zł,

3. Dotacje w wysokości 416 493 601 zł,

4. Środki pozyskane z innych źródeł 1 083 124 zł. 

ELBLĄG

Środki ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych i samorządowych instytucji kultury w Elblągu:

 1. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej  – 6 788 166 zł
 2. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu –  1 163 429 zł
 3. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu –  2 502 576 zł
 4. Szkola Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 4 677 143 zł
 5. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblagu – 125 000 zł
 6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 224 120 zł
 7. Teatr im Stefana Sewruka w Elblągu – 3 460 850 zł
 8. Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu – 2 638 747 zł

Zadania realizowane w ramach budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczące Elbląga:             

 1. Utrzymanie wód niezwiązanych z rolnictwem, znajdujacych się w granicach Miasta Elbląga – 30 000 zł
 2. Modrenizacja instalacji alarmowej i telewizji przemysłowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu  – 20 000 zł
 3. Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu  – 1 000 000 zł
 4. Projekt pod nazwą: "Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy" – 493 375 zł
 5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 960 000 zł (w tytm: środki własne – 149 523 zł, środki zagraniczne – 810 477 zł). Celem głównym projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły,
 6. Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Seweruka w Elblągu – 204 977 zł
 7. Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Seweruka w Elblągu –  1 574 166 zł
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu – 3 630 662 zł
 9. Realizacja zadań w zakresie kultury – 60 000 zł
 10. Zadanie związane z Międzynarodową Drogą E 70 – 50 000 zł 
 11. Zadanie dotyczące aktywizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40 – 30 000 zł

Ponadto w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zabezpieczono środki na zadania o charakterze regionalnym i ponadregionalnym w zakrsie następujących działań: promocji, ochrony zdrowia, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej oraz dróg wojewódzkich. Działania te w różnym zakresie mogą dotyczyć Elbląga, ale nie zostały ściśle określone w budżecie.    

OLSZTYN

Wybrane pozycje budżetu województwa bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Olsztyna

 1. Inwestycje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. Dr Stanisława Popowskiego oraz Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (placówki podległe samorządowi województwa) – 6 700 00 zł
 2. „Remont i dostosowanie Oddziału I ogólno-psychiatrycznego do funkcji oddziału obserwacyjnego z jednoczesnym uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych oraz wykonaniem dodatkowego dźwigu osobowotowarowego” w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 500 000 zł
 3. „Dokończenie robót związanych z dostosowaniem obiektów WZLP do wymogów przepisów p.poż. - montaż stolarki okiennej EI 60 oraz korekta wewnętrznej sieci hydrantowej szpitala (w oparciu o zatwierdzony projekt techniczny korekty sieci hydrantowej WZLP)” w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego  w Olsztynie – 200 000 zł. 
 4. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4 555 959 zł
 5. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6 336 384 zł
 6. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 3 162 907 zł
 7. Centrum Polsko-Francuskie Cotes d`Armor Warmia i Mazury w Olsztynie – 252 846 zł
 8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie – 3.589.303 zł
 9. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 5.981.409 zł
 10. Remont i modernizacja budynku CEiIk przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej – 2 240 000 zł
 11. Remont i modernizacja budynku CEiIk przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) - termomodernizacja – 2 400 000 zł 
 12. Remont i modernizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 381 000 zł (w tym: przeprowadzenie naprawy pokrycia dachowego,  kompleksowy remont pralni, montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach pracowni malarsko-butaforskiej oraz w pomieszczeniach pracowni stolarskiej, modernizacja systemu wentylacji Dużej Sceny wraz z wymianą systemu klimatyzacji, modernizacja systemu interkomowego Dużej Sceny)
 13. Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie – 2 000 000 zł
 14. Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - etap II – 3 957 109 zł, 
 15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) – 19 751 192 zł (w tym: środki z budżetu UE – 14 747 618 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 5 003 574 zł)
 16. Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) – 2 000 000 zł (całość to środki własne)
 17. Dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury – 20 530 320 zł
 18. Dokapitalizowanie  Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. – 105 000 zł  (spółka funkcjonuje jako instytucja „non-profit” i została utworzona na podstawie umowy zawartej w dniu 22 maja 2009 r. pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) z siedzibą w Brukseli, a Województwem Warmińsko-Mazurskim;  realizuje projekty dotyczące przedsięwzięć edukacyjnych w obszarze ochrony środowiska podejmujących kwestie efektywności energetycznej, konieczności i sposobu oszczędzania energii oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii) 
 19. Działalność Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – 1 730 840 zł (w tym 1 405 140 zł na wynagrodzenia)
 20. Funkcjonowanie Sejmiku Województwa w 2018 roku – 1 572 495 zł (w tym: diety i podróże radnych – 854 200 zł, obsługa Radnych i funkcjonowanie Sejmiku – 537 295 zł)
 21. Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego – 47 470 979 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 510 338 zł), w tym m.in. działalność Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – 515 762 zł. Przewidzioano również m.in. przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 100 000 zł. 
 22. Zadania realizowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego: „Utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd” oraz „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – 14 191 000 zł

---------------------------

Inne duże inwestycje oraz koszty związane z utrzymaniem infrastruktury w województwie (wybrane pozycje)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w Nidzicy wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 – 23 175 152 zł (w tym: środki własne – 6 564 583 zł, dotacje z budżetu państwa – 922 810 zł, środki pochodzące z UE – 15 715 297 zł) 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg – 21 914 872 zł (w tym: środki własne – 5 275 146 zł, dotacje z budżetu państwa – 924 429 zł, środki pochodzące z UE – 15 715 29 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Frombork – Braniewo – 8 933 673 zł (w tym: środki własne – 893 368 zł, dotacje z budżetu państwa – 446 684 zł, środki pochodzące z UE – 7 593 621 zł 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno  na odcinku Wola Lipowska – Pieniężno – 15 312 259 zł (w tym: środki własne – 1 531 226 zł, dotacje z budżetu państwa – 765 613 zł, środki pochodzące z UE – 13 015 420) 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie – Braniewo na odcinku Pogrodzie – Frombork – 40 850 564 zł (w tym: środki własne – 4 085 057 zł, dotacje z budżetu państwa – 2 042 528 zł, środki pochodzące z UE – 34 722 978 zł)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo – Pieniężno  na odcinku Braniewo – Wola Lipowska -
66 088 205 zł (w tym: środki własne – 6 608 821 zł, dotacje z budżetu państwa – 3 304 411 zł, srodki pochodzące z UE – 56 174 973 zł)

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem  w Stębarku – 2 057 474 zł

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej  w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – 1 230 000 zł

Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja  XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – 614 387 zł

Konserwacja i restauracja XIV – wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap – 2 810 403 zł

Konserwacja wiatraka z Dobrocina – 95 940 zł 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2018-2021 - 3 489 465 ł (w tym: środki własne – 406 670 zł, środki pochodzące z innych źródeł - 116 750 zł , środki pochodzące z UE -2 966 045 zł 

„Mazurska Pętla Rowerowa - Etap I Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” – 1 457 099 zł (w tym: środki z budżetu UE – 1 163 116 zł, środki własne Samorządu Województwa – 293 983 zł) 

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Policealnej w Ełku” – 300 000 zł (w tym: środki własne – 45 000 zł, środki zagraniczne – 255 000 zł 

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” – 300 000 zł (w tym: środki własne – 45.000 zł, środki zagraniczne – 255 000 zł).

Organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 307 715 zł

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 45 063 150 zł

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz remonty dróg  i mostów – 27 540 057 zł 

Inne wydatki (województwo)

Promocja województwa oraz działalność Departamentu Koordynacji Promocji – 9 273 407 zł

Utrzymanie Biura Regionalnego oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 1 926 000 zł. (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi – 661.000 zł, wydatki rzeczowe – 1.265.000 zł) 

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach – 570 557 zł

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni – 733 247 zł

Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 491 824 zł,

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 674 840 zł

oceń wątek 0 0 zgłoś do moderacji
2018-01-03 19:16 83%
1

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez PISowiec
Kiedy się wrescie skończy dojenie Elblaga. Czy nasi posłowie z PISu się slepi? Ile pieniędzy idzie na Olsztyn a ile na Elblag? To jest skandal w tym lotniskiem w krzakach aby za nasze pieniądze utrzymywać takiego gniota.
odpowiedz oceń post 10 2 zgłoś do moderacji
2018-01-03 19:24 67%
2

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez jjjjjjjjjjj
Z... budżet K... z Olsztyna tylko o swoje dbają a ELBLĄG znowu ochłap ciekawe czy któryś nasz radny się upomni o konkretne pieniądze dla nas . Masakra może w końcu ktoś zacznie działać .
odpowiedz oceń post 2 1 zgłoś do moderacji
2018-01-03 19:35 88%
3

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez LP
`1.Utrzymanie wód niezwiązanych z rolnictwem, znajdujących się w granicach Miasta Elbląga – 30 000 zł.

2. Promocja województwa oraz działalność Departamentu Koordynacji Promocji w Olsztynie – 9 273 407 zł.

W pamięci mam powódź 18 IX 2017r. w Elblągu i te dwie pozycje w budżecie trochę są dziwne. Pozostawiam do przemyślenia.
odpowiedz oceń post 7 1 zgłoś do moderacji
2018-01-03 19:35 100%
4

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Taka prawda!
ELBLĄG potrzebuje co najmniej 15 do 20 nowych tramwajów i naprawy kilkanaście kilometrów torowisk!Inaczej dalej będzie syf i masowe awarie.
odpowiedz oceń post 9 0 zgłoś do moderacji
2018-01-04 04:18 75%
5

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Pick
Nie podoba mi sie "Warminsko-Mazurskie" bo Elblag to ani Warmia ani Mazury tylko lepszy twor natury !
odpowiedz oceń post 3 1 zgłoś do moderacji
2018-01-04 18:13 100%
6

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez sasza
Dlaczego Olsztyn stać na zakup 18 nowoczesnych komfortowych bardzo pojemnych tramwajów oraz budowę torowisk tramwajowych,a Elbląg może pozwolić sobie na zakup zaledwie 3 tramwajów.Kto wpadł na ten genialny pomysł,by tramwaje linii4 i 5 skierować na ul.12 Lutego i trasę Generałów,kosztem ul. Królewieckiej? Jak osoby niepełnosprawne fizyczne mają dojechać do przychodni rehabilitacyjnej ? Kiedy znikną stare rzęchy tramwajowe z naszych ulic ,w których tłoczymy się jak śledzie w beczce Panie Prezydencie Wróblewski?
odpowiedz oceń post 5 0 zgłoś do moderacji
dodaj odpowiedź
Dołącz do dyskusji
Tytuł posta Twój nick
Treść posta
serwis elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treści na forum. Wpisy nie związane z wątkiem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.