najwięcej postów 60 dninajwięcej postówostatnio dodanenajlepiej ocenianenajlepiej oceniane 60 dniostatnio dodane odpowiedzi
Witamy na forum serwisu elblag.net. Obecnie forum nastawione jest na tematykę związaną z uruchomionymi serwisami. Jego treść tworzą wątki założone przez użytkowników oraz komentarze dodane do artykułów. Zapraszamy do dyskusji :-)
Sugestie, opinie, zgłaszanie błędów prosimy kierować tutaj. Korzystanie z forum oznacza akceptację regulaminu. Redakcja nie odpowiada za wypowiedzi dodane przez użytkowników.
Zastrzegamy sobie prawo do moderowania i przechowywania zablokowanych komentarzy.
+ dodaj odpowiedź
data dodaniaocena

ogólna rozmowa

wszystkie ogólne tematy, główny kanał forum zakładaj nowe wątki, zaczynaj dyskusję...
Czy i które z urzędów centralnych trafią do Elbląga? Możemy jako miasto bardzo dużo skorzystać!
2019-10-10 01:22 100%

Czy i które z urzędów centralnych trafią do Elbląga? Możemy jako miasto bardzo dużo skorzystać!

rozpoczęty ponad rok temu przez Marcin Mongiałło

W Polsce jest zlokalizowanych aż 107 urzędów centralnych. Zaledwie 14 z nich znajduje sie poza Warszawą. Co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza Warszawą – takie wnioski płyną z raportu „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Głównymi beneficjentami programu deglomeracji mogą być 33 miasta, które ponad 20 lat temu utraciły status miast wojewódzkich, a więc także Elbląg. Ten bardzo istotny temat poruszył kandydat na posła RP Robert Koliński Robert Koliński.

Przedstawiciel Partii Razem (9 miejsce na liście Lewicy) 9 października 2019 r. wystosował list otwarty, skierowany do wszystkich kandydatek i kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych z naszego okręgu wyborczego (nr 34, elbląski).  

Raport Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii bardzo wysoko lokuje Elbląg w grupie miast spełniających wymogi do dokonania takiej delokalizacji, jednak ani o tym dokumencie, ani o całej sprawie nie wspominają nawet elbląscy kandydaci do parlamentu, zwłaszcza członkowie aktualnej partii rządzącej i parlamentarnej opozycji, co powinno być przecież przedmiotem ich zainteresowania, jako przedstawicieli m.in. elblążan/ek w parlamencie. 

– zauważył Robert Koliński.

W wyniku analizy opartej na kilku kryteriach wybrano 31 urzędów centralnych, które potencjalnie najbardziej nadają się do zmiany siedziby ze stolicy na jedno z byłych miast wojewódzkich. Są wśród nich m.in.:  Urząd Regulacji Energetyki, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Centralna Komisja Akredytacyjna, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy też Agencja Mienia Wojskowego. 

Kandydat nie zatrzymuje się jednak na tym i snuje  daleko bardziej śmiałe plany: 

W związku z ostatnimi decyzjami w sprawie budowy Przekopu Mierzei Wiślanej, do Elbląga mogłyby trafić np. departamenty Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z tegoż ministerstwa, siedziba Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podlegającego Ministerstwu Środowiska czy też Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, które przejęło m.in. zadania po zlikwidowanym w ubiegłym roku przez rząd PiS Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Taka lokalizacja pozwoliłaby również powrócić Elblągowi do przedwojennych tradycji kształcenia młodzieży i kadr w zawodach związanych z gospodarką morską, żeglugą śródlądową czy melioracją i konserwacją urządzeń wodnych na idealnie nadających się przecież do tego typu działań Żuławach i Powiślu. Zupełnie nie rozumiem braku zainteresowania naszych Parlamentarzystów i kandydatów na tychże tą jakże ważną dla miasta i jego mieszkańców kwestią.

Czy to jest możliwe? Wszystko zależy od zgodnego współdziałania polityków różnych formacji? Czynnikiem spajającym ich działania powinno być dobro Elbląga i jego mieszkańców. 

Poniżej publikujemy list otwarty Roberta Kolińskiego, skierowany do wszystkich kandydatek i kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych z naszego okręgu wyborczego (nr 34, elbląski)

Szanowne Panie Kandydatki,
Szanowni Panowie Kandydaci,

 

Zwracam się do wszystkich Kandydatek i Kandydatów ubiegających się o mandat Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz mandat Senatora Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, z apelem o wsparcie idei przeniesienia jednego z urzędów centralnych z Warszawy do Elbląga. Pragnę zaznaczyć, iż w lipcu br. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii upubliczniło na swojej stronie internetowej dokument pt. „Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce”. Wnioski wynikające z tego dokumentu wskazują, iż miasto Elbląg posiada odpowiedni potencjał do ulokowania w nim jednego z 31 urzędów centralnych w ramach procesu delokalizacji (deglomeracji). Proces ten polega na przenoszeniu centralnych instytucji publicznych do ośrodków regionalnych. Celem tej operacji jest równoważenie rozwoju tych ośrodków i zwiększenie sprawności administracji publicznej.

 

Nie do przecenienia są potencjalne korzyści, które może uzyskać miasto Elbląg oraz jego mieszkańcy w następstwie realizacji tej koncepcji. Poniżej wymieniam najważniejsze z nich:

 

 • Nowe miejsca pracy generujące zapotrzebowanie na dobrze wykształcone osoby, które dzięki pracy w urzędzie nabywają kompetencje i poprawiają jakość kapitału ludzkiego w mieście i regionie.
 • Zwiększenie prestiżu naszego miasta, który w znaczący sposób wpływa na decyzje o wyborze miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Znaczący wzrost roli Elbląga jako centralnego ośrodka regionalnego na mapie Żuław Wiślanych i Powiśla oraz zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Zwiększenie wpływu do budżetu miasta z tytułu PIT.
 • Nowe miejsca pracy wynikające z tzw. efektu mnożnikowego, czyli tworzenia miejsc pracy w następstwie powstania pierwotnych miejsc pracy, który wynosi od 1.25 do 1.4.
 • Niższe koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego, infrastrukturalnego oraz kadrowego byłych miastach wojewódzkich, jak Elbląg.

 

Mając na uwadze powyższe proszę wszystkie osoby ubiegające się o głosy wyborców z Elbląga i całego regionu o zadeklarowanie poparcia dla tej idei. Wspólne działanie parlamentarzystów z różnych partii politycznych może w znaczący sposób zwiększyć szanse na jej pozytywną realizację.

 

Wierzę, że możliwe jest w tej sprawie porozumienie ponad podziałami, bowiem celem nadrzędnym działalności publicznej, którą prowadzicie, powinno być dobro mieszkańców Elbląga i naszego regionu.

 

Robert Koliński
kandydat na Posła RP
Lewica Razem

-------------------

W świetle raportu Ministerrstwa Przedsiębiorczości i Technologii miejscami docelowymi dla przenoszonych urzedów powinny być miasta wybrane na podstawie określonych kryteriów, realizujących zarówno cele z punktu widzenia efektywności funkcjonowania administracji publicznej, jak i efektywności wykorzystania narzędzia rozwojowego jakim jest przeniesienie urzędu. 

Miastem, które spełnia największą liczbę przyjętych kryterium (7) jest Włocławek. O jedno mniej spełniają trzy miasta: Płock, Radom oraz Tarnów. Pięć kryteriów spełniają: Częstochowa, Elbląg, Legnica, Łomża-Ostrołęka, Słupsk, Sosnowiec oraz Wałbrzych. To te miasta wedle analizy powinny być brane pod uwagę jako docelowe miejsca dla urzędów centralnych.

Jakie to kryteria? (Elbląg spełnia 5 podkreślonych kryteriów)

a) Zmiana rejestrowanej liczby ludności w latach 2005-2017. Kryterium zostaje spełnione, gdy względna utrata liczby mieszkańców jest wyższa, niż przeciętna dla badanych miast.
b) Prognoza liczby ludności w 2050 roku. Spełnienie kryterium, gdy prognozowany spadek liczby ludności jest większy, niż przeciętne dla porównywanych miast.
c) Stopa bezrobocia w 2018 r. Kryterium jest spełnione, gdy bezrobocie jest wyższe niż przeciętne bezrobocie dla całej Polski (5,8%).
d) Zmiana dochodów własnych gminy w latach 2005-2017. Kryterium zostaje spełnione, gdy miasto nie podwoiło wskaźnika.
e) Zmiana liczby udzielonych noclegów w latach 2005-2017. Miasto spełnia kryterium, gdy liczba udzielonych noclegów nie uległa podwojeniu.
f) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2016 r. Kryterium jest spełnione, gdy PKB regionu jest niższe od przeciętnego dla Polski (100%).
g) Ilość urzędów centralnych wedle przyjętej w opracowaniu definicji. Kryterium jest spełnione, gdy w mieście nie funkcjonuje żaden urząd centralny.
h) Absolwenci szkół wyższych na 10 000 mieszkańców w regionie. Miasto spełnia kryterium, gdy liczba absolwentów jest wyższa niż przeciętna dla Polski (101 absolwentów na 10 000 mieszkańców) 

Lista urzędów centralnych o najwyższych ocenach kwalifikujących do dokonania delokalizacji:

 1. Urząd Regulacji Energetyki
 2. Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 3. Centralna Komisja Egzaminacyjna
 4. Urząd Komunikacji Elektronicznej 
 5. Agencja Rezerw Materiałowych
 6. Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
 7. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 8. Krajowy Zasób Nieruchomości
 9. Polski Instytut Sztuki Filmowej
 10. Urząd Zamówień Publicznych
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 12. Urząd Dozoru Technicznego
 13. Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 14. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 15. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 16. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
 17. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 18. Agencja Mienia Wojskowego
 19. Centralny Ośrodek Sportu
 20. Polska Agencja Antydopingowa 
 21. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 22. Państwowa Agencji Atomistyki
 23. Biuro Nasiennictwa Leśnego
 24. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie.
 25. Główny Inspektor Farmaceutyczny
 26. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 27. Narodowe Centrum Krwi
 28. Centrala Narodowego Fundusz Zdrowia
 29. Komenda Główna Straży Granicznej
 30. Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
 31. Szef Obrony Cywilnej Kraju

Pełny raport: Uwarunkowania delokalizacji centralnych urzędów w Polsce

oceń wątek 2 0 zgłoś do moderacji
2019-10-10 02:59 55%
1

odpowiedziano ponad rok temu przez Możecie przestać?
Nie! No k...a! Litości. Nie pokazujcie go chociaż! Dzień mam już cały spie...
odpowiedz oceń post 16 13 zgłoś do moderacji
2019-10-10 08:37 34%
2

odpowiedziano ponad rok temu przez Lewica
Świetny pomysł i b. ważna sprawa - Koliński jest najbardziej ogarniętym i najbardziej "pro-elbląskim" kandydatem w tych wyborach - będę głosować:)
odpowiedz oceń post 11 21 zgłoś do moderacji
2019-10-10 09:05 31%
3
odpowiedziano ponad rok temu przez MISZA
XDDDDD
oceń post 4 9 zgłoś do moderacji
2019-10-10 10:55 45%
4

odpowiedziano ponad rok temu przez elblążanin
W końcu ktoś to poruszył. Pytam się: dlaczego nie ma jeszcze żadnych konkretów?
odpowiedz oceń post 9 11 zgłoś do moderacji
2019-10-10 12:32 57%
5

odpowiedziano ponad rok temu przez Eryk
Lewica już rządziła i jaki efekt mogliśmy już mieć 17 lat temu gazociąg z Norwegi uniezależniający nas od gazu z Rosji ale L Miller go anulował i zerwał rozmowy tym samym umożliwiając ruskim budowę Nord Strem. Kto najwięcej na tym stracił ? Ubodzy wygórowanymi rachunkami za gaz . NIGDY WIĘCEJ LEWACKICH SZKODNIKÓW
odpowiedz oceń post 16 12 zgłoś do moderacji
2019-10-10 13:19 33%
6

odpowiedziano ponad rok temu przez Robert Koliński
@Eryk - Całkowita bzdura i nieznajomość rzeczy - akurat NordStream powstał w wyniku styropianowej (AWSowsko-PO-PiSowej) głupoty jeszcze z przełomu wieków - to m.in. panowie-styropianowie Buzek (AWS/PO) i Steinhoff (AWS/PPChD/PO) odpowiedzialni są za powstanie tego szkodliwego dla interesów Rzeczpospolitej projektu, kiedy to z powodu swojego wasalizmu wobec Waszyngtonu i zoologicznej rusofobii utrącili bardzo pożyteczny dla RP projekt gazociągu Jamał-2, mającego biec przez Białoruś i Polskę do Niemiec. Dwadzieścia lat mija, a w polskiej polityce echa tamtej prawicowej, post-styropianowej, serwilistycznej głupoty wciąż pobrzmiewają i, co gorsza, nadają jej ton. Z Rosją handluje cała Europa i świat (oprócz Polski), na czym tylko tracimy. Gaz norweski jest dużo droższy (podobnie jak sprowadzany z USA, Kataru czy A. Saudyjskiej LNG) i nie ma żadnego powodu, żebyśmy przepłacali za czyjeś nacjonalistyczne i rusofobiczne wizje, kiedy możemy i powinniśmy handlować z sąsiadem jak partnerzy. (..)
odpowiedz oceń post 9 18 zgłoś do moderacji
2019-10-10 13:38 54%
7
odpowiedziano ponad rok temu przez Eryk
Jesteś KŁAMCĄ . Łżesz w żywe oczy!!! Polska już w 2005 roku mogła uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Byłoby to możliwe, gdyby w 2003 roku rząd Leszka Millera (SLD) nie zerwał zawartej dwa lata wcześniej przez rząd Buzka (AWS) umowy w sprawie budowy położonego na dnie Bałtyku gazociągu z Norwegii. Warto podkreślić, że wkrótce po tym koncerny z Rosji i Niemiec ogłaszają plan budowy własnego gazociągu na dnie Bałtyku omijającego łukiem nasz kraj i utrudniającego w przyszłości powrót do koncepcji budowy gazociągu Norwegia-Polska… MAM NADZIEJĘ ŻE NIKT NIE ZAGŁOSUJE NA KŁAMCĘ !!!
oceń post 14 12 zgłoś do moderacji
2019-10-10 13:20 37%
8

odpowiedziano ponad rok temu przez Robert Koliński
(...) Tylko do tego trzeba rozumu i realnego spojrzenia na rzeczywistość, a nie posiłkowania się głupim szowinizmem i uprzedzeniami, w tym historycznymi.
odpowiedz oceń post 10 17 zgłoś do moderacji
2019-10-10 13:23 33%
9

odpowiedziano ponad rok temu przez obserwator
Tyle gości masz do gadania jak żyd na gestapo!!!!!!!!!!!!!!!!!
odpowiedz oceń post 5 10 zgłoś do moderacji
2019-10-10 17:35 70%
10

odpowiedziano ponad rok temu przez ELBLAG
Jakie zioła palisz?
odpowiedz oceń post 7 3 zgłoś do moderacji
2019-10-10 20:04 60%
11

odpowiedziano ponad rok temu przez Do_pomorskiego
Minęło 20 lat, a w tzw. elbląskich mediach ZERO informacji o rocznicy konsultacji ws. przynależności do pomorskiego w 1999 r. Frekwencja 45%, prawie 100% za Gdańskiem. Tak działa demokracja i politycy głoszący demokrację.
odpowiedz oceń post 3 2 zgłoś do moderacji
2019-11-06 07:22 0%
12

odpowiedziano ponad rok temu przez janko
Nie lubię.... ;)
odpowiedz oceń post 0 2 zgłoś do moderacji
dodaj odpowiedź
Dołącz do dyskusji
Tytuł posta Twój nick
Treść posta
serwis elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treści na forum. Wpisy nie związane z wątkiem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.