najwięcej postów 60 dninajwięcej postówostatnio dodanenajlepiej ocenianenajlepiej oceniane 60 dniostatnio dodane odpowiedzi
Witamy na forum serwisu elblag.net. Obecnie forum nastawione jest na tematykę związaną z uruchomionymi serwisami. Jego treść tworzą wątki założone przez użytkowników oraz komentarze dodane do artykułów. Zapraszamy do dyskusji :-)
Sugestie, opinie, zgłaszanie błędów prosimy kierować tutaj. Korzystanie z forum oznacza akceptację regulaminu. Redakcja nie odpowiada za wypowiedzi dodane przez użytkowników.
Zastrzegamy sobie prawo do moderowania i przechowywania zablokowanych komentarzy.
+ dodaj odpowiedź
data dodaniaocena

ogólna rozmowa

wszystkie ogólne tematy, główny kanał forum zakładaj nowe wątki, zaczynaj dyskusję...
Grupa elblążan nie chce
2018-04-05 12:30 0%

Grupa elblążan nie chce "betonowo-plastikowego potworka" i zgłasza swoją propozycję (+ zdjęcia)

rozpoczęty 11 miesięcy temu przez Marcin Mongiałło

10 października 2016 roku ogłoszono zwycięską koncepcję zagospodarowania oraz rewitalizacji otwartego kąpieliska miejskiego w Elblągu. Pierwszą nagrodę w wysokości 15 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej otrzymała wówczas firma Architekci PL Jerzy Hnat z Gliwic. Koncepcję wybrał sąd konkursowy, a rozstrzygnięcie zatwierdził prezydent Elbląga. Grupa elblążan nie chce betonowo-plastikowego potworka. Niedawno zgłosili oni swoją autorską koncepcję zagospodarowania kapieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. 

Według elblążan zwycięski projekt jest skandaliczny i stanowi całkowite zaprzeczenie koncepcji spójnego, przyjaznego mieszkańcom i ekologicznego (zielonego) rozwoju miasta.

Jak podnoszą:

Projekt ów zakłada bowiem bezpowrotne zniszczenie dużej części niecki historycznego kąpieliska (części tzw. „wojskowej”), zabetonowanie większości jego powierzchni i „uszczęśliwienie” mieszkańców betonowo-plastikowym potworkiem, zwanym szumnie „aquaparkiem dla dzieci”. Pomijając już nawet fakt, że tego rodzaju nietrafione a kosztowne inwestycje wyszły z mody gdzieś pod koniec dzikich lat 90-tych, to wydatkowanie kwoty 45 mln zł na wybetonowanie pokaźnej części kompleksu parkowo-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkanek i mieszkańców miasta jest nie tylko skończonym marnotrawstwem, ale również zbrodnią na przyrodzie, a także zdrowiu, samopoczuciu oraz bezpieczeństwie elblążan i elblążanek.

Poniżej zwycięska koncepcja zagospodarowania kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w Elblągu, krytykowana przez grupę elblążan, która zgłosiła swój własny projekt

Koncepcja zagospodarowania kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w Elblągu. Architekci PL Jerzy Hnat (Gliwice)

Nie tylko im nie podoba się zwycięski projekt. Z prywatnych rozmów, które przeprowadziliśmy z elblążanami wynika, że zdecydowanej większości z nich nie przypadła do gustu tak duża ilość betonu i tak mała ilość wody.  

Elblążanie przesłali niedawno do miasta swoją koncepcję. Zwracają uwagę, że nie jest to ostateczny projekt, ale zaledwie punkt wyjścia do dyskusji na temat przyszłości kąpieliska miejskiego i okolicznych terenów parkowych. Według nich jest to tak doniosła sprawa, że wymaga konsultacji, w których powinno wziąć udział wielu mieszkańców. Koncepcja opracowana przez nich ma za zadanie jedynie zapoczątkować szeroką debatę, natomiast w żadnym wypadku nie jest całościową i skończoną koncepcją rozwoju tego miejsca.

Zwracają uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną ich zdaniem, kwestię:

Przypomnieć tu należy, że na jesieni 2017 r. Elbląg nawiedziła powódź, po której straty oszacowano na co najmniej kilkanaście milionów złotych. Miasto do tej pory nie zaproponowało żadnej koncepcji rozwiązania tego problemu (bezpieczeństwa przeciwpowodziowego), za to w zamian – w dodatku mając okazję i środki po temu! – woli pochylać się nad irracjonalnym w naszej opinii projektem niszczenia i betonowania kąpieliska miejskiego! Zamiast przemyśleć od początku jego funkcję i wykorzystując sposobność (budżetową) oraz warunki środowiskowo-terenowe zaproponować odtworzenie kąpieliska miejskiego połączonego z funkcją zbiornika retencyjno-przeciwpowodziowego, którą to funkcję pełnił zbiornik do czasu II Wojny Światowej, to woli się dziś planować bezpowrotne zniszczenie jednej z największych atrakcji i ikon turystycznych Elbląga. Uważamy takie działanie za skandal, planistyczne partactwo i zwyczajne szkodnictwo.
 

Zauważają, że do wybranego przez miasto pomysłu nabardziej pasuje termin  „degradacja”:

Aby nie dopuścić do realizacji błędnych koncepcji i głęboko szkodliwych pomysłów miejskich planistów przygotowaliśmy – w czynie społecznym! - projekt rewitalizacji obiektu kąpieliska miejskiego wraz z przyległymi terenami. Wskazujemy w nim również źródła finansowania przedsięwzięcia, które o całe lata świetlne dystansuje miejski pomysł „zagospodarowania”, choć dużo lepiej pasuje tu termin „degradacja”, tego jakże bliskiego sercu każdej elblążanki i elblążanina miejsca radości i wypoczynku.

Koncepcja elblążan dotycząca zagospodarowania kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej w Elblągu

Projekt jeziorka-kąpieliska miejskiego z uwzględnieniem m.in. funkcji retencyjno-przeciwpowodziowej, edukacyjnej i ekologicznej

 

Opis przedsięwzięcia:

 

Projekt polega na przebudowie istniejącego (obecnie zdegradowanego i nieczynnego) obiektu otwartego kąpieliska miejskiego. Przewidziano rewitalizację zdegradowanej przestrzeni poprzez utworzenie publicznego, częściowo otwartego, całorocznego obiektu jeziorka miejskiego wraz z przylegającymi terenami zielonymi, które pełnić będzie funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, edukacyjne, ekologiczne, retencyjno-przeciwpowodziowe i sportowe dla mieszkańców oraz mieszkanek miasta.

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obu niecek istniejącego, dziś zdegradowanego obiektu. Obejmuje swym obszarem również niektóre tereny przylegające, jak np. (na południu) dzisiejszy park dla psów, tzw. „nerkę” wraz z przyległościami, teren dawnego – dziś nieczynnego – wodospadu/odpływu basenowego wraz z jego ujściem do Kumieli, do ulicy Spacerowej, (na wschodzie) tereny basenu i przyległości do rzeczki Kumieli wraz z drzewostanem, (na północnym-wschodzie) teren zakola Kumieli aż do kaskady w ciągu ul. Kościuszki wraz z drogą dojazdową w sąsiedztwie ogródków działkowych (patrz: mapka). Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • wykonanie niezbędnych rozbiórek istniejących nawierzchni oraz istniejącej niecki starego kąpieliska;
 • pogłębienie niecek starego kąpieliska, zabezpieczenie dna zbiornika zgodnie ze współczesnymi standardami (w tym przeciwpowodziowymi), ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznego charakteru planowanego zbiornika;
 • wykonanie niezbędnych prac ziemnych i regulujących w rejonie koryta Kumieli;
 • budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków/stacji uzdatniania wody na potrzeby eko-jeziorka miejskiego, wraz z ujęciem wody i niezbędnymi dopływami/odpływami;
 • wykonanie – w ramach kompleksu oczyszczającego – systemu śluz awaryjnych, których celem będzie niezwłoczne odprowadzenie nadmiaru wody z potoku górskiego (Kumieli) do zbiornika, w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia powodziowego; tu: bez uprzedniego oczyszczenia;
 • rewitalizację dawnego (dziś nieczynnego) wodospadu odprowadzającego nadmiar wód ze zbiornika, wraz z prowadzącym do niego kanałem (naziemnym lub podziemnym) odpływowym;
 • wykonanie niecek basenów rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą w miejscu dzisiejszego tzw. parku dla psów, przewidzianego do rozbiórki. Projekt obejmuje mini-plażę/łąkę ze strefami rekreacji dla rodzin z dziećmi, nieckę rekreacyjną z atrakcjami basenowymi, brodzik dla dzieci w formie wodnego placu, zjeżdżalnie, inne atrakcje dla dzieci;
 • budowę dwóch lub trzech (w zależności od potrzeb) dwukondygnacyjnych budynków na zaplecze technologiczne i sanitarne, zaplecze edukacyjne i sportowe, zaplecze planowanej farmy miejskiej oraz taras i usługi małej gastronomii;
 • budowę tzw. farmy miejskiej, tj. całorocznego kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego, wraz ze stanowiskami dla zwierząt (np. owce, kozy, króliki, pszczoły etc.) przeznaczonego do zwiedzania i nauki oraz powiększania świadomości przyrodniczej odwiedzających, a także wspomagającego cele i funkcje planowanego obiektu jeziorka miejskiego (kozy np. pięknie „koszą” trawę na dużych przestrzeniach, bez konieczności używania sprzętu spalinowego;);
 • budowę trzech pomostów kamienno-drewnianych z tzw. „garbami”, umiejscowionych w poprzek planowanego zbiornika. Pomosty będą również pełnić funkcję ekologiczno-oczyszczającą, poprzez umieszczenie pod nimi oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie ekologicznych filtrów piaskowo-węglowo-trzcinowych lub wykonanych w innej, podobnie przyrodniczo przyjaznej, technologii. Przepływ pod pomostami osób i sprzętu wodnego będzie możliwy tylko w miejscach tzw. „garbów”;
 • nasadzenia roślinności ozdobnej, roślinności wodnej i użytkowej (filtrującej, np. trzcinowiska) wokół zbiornika oraz na jego brzegach, a także pod i w sąsiedztwie pomostów. Brzegi zbiornika zostałyby częściowo wyłączone z bezpośredniego dostępu do wody przez użytkowników. W zamian stworzono by w tych miejscach oazy zieleni i miejsca wypoczynku rodzinnego „na łonie przyrody”, również miejsca wypoczynku i rekreacji dostępnej „z wody”;
 • wykonanie boisk sportowych, placu zabaw dla dzieci, ścieżek rekreacyjnych, edukacyjnych i sportowych wokół planowanego jeziorka, niezbędnej infrastruktury kąpielowej (drabinki na pomostach i wokół obiektu, trampoliny etc.);
 • ogrodzenie terenu obiektu, przy możliwie maksymalnym wykorzystaniu technologii „zielonych” - żywopłotów, ciernisk, kolczokrzewów etc., oraz uwarunkowań terenowych obiektu;
 • rozbudowę istniejących parkingów o kolejne miejsca parkingowe.

 

Projekt realizuje priorytet inwestycyjny: wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich;

 

Cel szczegółowy: Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe.

 

Szacowana wartość projektu: 45-65 000 000 zł

 

Dofinansowanie: 85%

 

Prognozowane rezultaty: Poprawa dostępności i jakości usług publicznych – obiektów sportowych

 

Sposób oceny (zmierzenia) efektów realizacji projektu:

 

Przebudowany obiekt nieczynnego, zdegradowanego kąpieliska
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanego obiektu publicznego na obszarach miejskich.

 

Źródła finansowania:

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - kwota: 45 mln zł

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II” - kwota: 10-15 mln zł

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko do roku 2030 w ramach „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap III” - kwota: 10-15 mln zł

 

Rezerwa centralna (na zabezpieczenie przeciwpowodziowe) – kwota: 10 mln zł

 

Fundusze unijne – środowiskowe, edukacyjne, rozwojowe etc.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Autorzy projektu:

 

Robert Koliński, Ewa Szybalska, Adriana Ronżewska-Kotyńska, Łukasz Kotyński

 

Konsultacje: praca zbiorowa

Projekt elblążan – mapka poglądowa

Legenda:

1-4 – planowane wejścia na teren obiektu;
5 – teren farmy miejskiej, całorocznej, dostępnej dla zwiedzających (ew. za drobną opłatą)
6 – część sportowo-rekreacyjna, wypoczynkowa;
7 – wypłycona plaża dla rodzin z małymi dziećmi, część rodzinno-wypoczynkowa;
8 – zakątek dwóch wodospadów (świątynia dumania;)
9 – część administracyjno-techniczna, siedziba MOSiR, stowarzyszeń i organizacji sportowych;
10 – oczyszczalnia ścieków/stacja uzdatniania wody wraz z infrastrukturą; również ujęcia wody i awaryjne śluzy powodziowe.

Szczypta nostalgii – nasza fotogaleria

Największy odkryty basen w Europie został wybudowany w 1934 roku. Funkcjonował nieprzerwanie przez 78 lat. Ostatni raz mieszkańcy mogli skorzystać (z bezpłatnych już wówczas) kąpieli w 2011 roku. Oficjalnym powodem zamknięcia obiektu były względy higieniczne. Poniżej publikujemy zdjęcia autorstwa Mateusza Milanowskiego z ostatniego sezonu, w którym można było skorzystać z kąpieliska (2011 r.). 

oceń wątek 0 0 zgłoś do moderacji
2018-04-05 15:40 91%
1

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Robert Koliński
Wyjaśnię tylko, bo takie pytania pojawiły się już w dyskusji na elbląskich forach, że alternatywą w chwili obecnej jest a) zrobienie betonowo-plastikowego potworka dla kilkudziesięciu osób wg koncepcji miasta (którą uważamy za bubel), b) stworzenie obiektu całorocznego, zielonego, dla wszystkich mieszkańców, przy zachowaniu wielkości istniejącej niecki i zagospodarowaniu przylegającego terenu wraz z funkcją retencyjno-przeciwpowodziową (na co właśnie znalazłyby się środki z funduszy europejskich) wg koncepcji zaproponowanej przez nas (do dalszych dyskusji) i c) zostawić ruinę tak, jak wygląda ona obecnie. Innych pomysłów w chwili obecnej nie ma, zaś środki z programów europejskich przepadną niebawem, bo obecna transza finansowa kończy się w 2020 r. Na coś trzeba się zdecydować.
odpowiedz oceń post 30 3 zgłoś do moderacji
2018-04-05 19:29 4%
2

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez jako komisja panu zabraniam
to nie zadna "grupa elblazan" tylko kotlinski i jakas garstka lewakow z partii rakłem
odpowiedz oceń post 1 24 zgłoś do moderacji
2018-04-05 21:48 100%
3

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez onci
Jak się tak patrzy na te fotki to się łezka w oku kręci i żal zadek ściska, że takie miejsce zostało zaniedbane i zniszczone. Było miejsce do ochłody, do nauki pływania swoich dzieci, pobiegania po trawie itd w środku miasta za przysłowiową złotówkę, tego nam większość miast mogła tylko zazdrościć.Jakieś normy sanepidowskie wody nie były potrzebne, jakoś nikt nie umarł,a koncepcja pseudozagospodarowania przedstawiona przez ratusz jest absolutnie nieakceptowalna.
odpowiedz oceń post 33 0 zgłoś do moderacji
2018-04-06 08:00 96%
4

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez zatorzanin
Całym sercem popieram wasz pomysł. W jaki sposób można złożyć podpis?
odpowiedz oceń post 22 1 zgłoś do moderacji
2018-04-06 08:07 95%
5

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez jaa234
Pomysł dobry, zdecydowanie lepszy od mikro projektu, mam wątpliwości co do farmy takie mini zoo trzeba dokarmiać, sprzątać, leczyć itp. z biletów się nie utrzyma. Można sobie to odpuścić reszta jest ok. Popieram całkowicie.
odpowiedz oceń post 21 1 zgłoś do moderacji
2018-04-06 10:00 100%
6

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez dd
zbieracie podpisy?
odpowiedz oceń post 22 0 zgłoś do moderacji
2018-04-06 11:49 96%
7

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Robert Koliński
Na razie czekamy na odpowiedź władz miasta w/s naszego wniosku - mamy nadzieję, że władze pójdą po rozum do głowy, wysłuchają strony społecznej, porównają rzetelnie oraz przeanalizują i skosztorysują oba projekty i nie będzie konieczności zbierania podpisów oraz robienia całej szopki z protestami w tej sprawie; nie ma na to za bardzo czasu, bo zostało ledwie ok. miesiąca do finału całego przedsięwzięcia, iż na początku maja projekt powinien być już gotowy do konkursu o środki. My jesteśmy gotowi nawet pomóc urzędnikom i wspólnie usiąść, przeanalizować pomysły i projekty oraz wypracować rozwiązanie najlepsze dla mieszkańców i miasta, no ale koniec końców to nie my zasiadamy we władzach więc piłeczka jest teraz po miejskiej stronie;)
odpowiedz oceń post 22 1 zgłoś do moderacji
2018-04-06 18:31 0%
8

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Mariusz Lewandowski
https://elblog.pl/szal-sezonowej-mody/ Głupota w tym wypadku nie lata - unosi się na wodzie lanej przez Towarzysza Kolińskiego . Jak pisał Kornel "Daremna jest walka z pustotą." i walczyć z pustogłowiem owej koncepcji jest rzeczą próżną jak głowa autora.
odpowiedz oceń post 0 20 zgłoś do moderacji
2018-04-12 11:54 100%
9

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Łukasz
Jest moc w tym pomyśle!
odpowiedz oceń post 10 0 zgłoś do moderacji
2018-04-13 10:45 100%
10

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Patryk
Oby im wyszło. Trzymam za was kciuki panowie
odpowiedz oceń post 10 0 zgłoś do moderacji
2018-04-13 15:50 100%
11

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Misia Ce
Kierunek jest dobry, coś normalnego i dla ludzi, bez tego durnego zadęcia no i trochę bardziej eco.
Żeby ten obiekt dał coś, co będzie odczuwalnym rozwiązaniem problemu kąpieliska dla Elblążan w sezonie letnim, powinien mieć możliwie jak największą powierzchnię - podobnie jak to było przy starym basenie.
Zebranie podpisów z poparciem dla tego typu rozwiązania zwiększyłoby, zapewne, argumentację w rozmowach z włodarzami.
odpowiedz oceń post 12 0 zgłoś do moderacji
2018-04-13 21:32 100%
12

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Mariusz
I to jest to a nie 4 stawy za 45 mln
odpowiedz oceń post 9 0 zgłoś do moderacji
2018-04-16 11:15 100%
13

odpowiedziano 11 miesięcy temu przez Robert Koliński
Pięknie dziękuję pani kustosz Muzeum Archeologiczno-Historycznego Wiesławie Rynkiewicz-Domino za ten artykuł (Portelowi takoż;) o historii miasta i przeznaczeniu oraz wykorzystaniu tego słynnego zbiornika - mam nadzieję, że jego treść i przesłanie dotrą do miejskich decydentów oraz przemówią do wyobraźni miejskich planistów, którzy chcą bezpowrotnie zniszczyć zarówno ważny obiekt hydrotechniczny i przeciwpowodziowy służący od wieków miastu, jak również kawał historii Elbląga. Nie pozwólmy ludziom bez wiedzy i wyobraźni zrujnować perełki naszego miasta.

https://www.portel.pl/kultura/wielki-przelew-historia-jednego-przedmiotu-cz-119/104336
odpowiedz oceń post 9 0 zgłoś do moderacji
dodaj odpowiedź
Dołącz do dyskusji
Tytuł posta Twój nick
Treść posta
serwis elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treści na forum. Wpisy nie związane z wątkiem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.